Blog


Caseaften med Accenture Health & Public Service (in Danish) 26. september 2019

Caseaften med Accenture Health & Public Service
-få et indblik i livet som managementkonsulent

Går du med ambitioner om at blive managementkonsulent og arbejde med digitalisering og transformationsprojekter i den offentlige sektor?

Så kom med til caseaften, hvor du vil få en introduktion til Accenture som konsulenthus, samt et indblik i livet som konsulent og de opgaver, som du kan møde hos kunderne. Du får muligheden for at afprøve dine kompetencer i en gruppecase, der tager udgangspunkt i en virkelighedsnær problemstilling. Opgaveløsningen inkluderer bl.a. anvendelse af Accentures metoder og vores tilgang til at anvende Design Thinking principper. Hvis det lyder som noget for dig, så vil vi meget gerne møde dig til en hyggelig aften.

Agenda
– Introduktion til Health & Public Service i Accenture
– Projektoplæg: “Livet som konsulent”
– Caseløsning i grupper
– Spørgsmålsrunde

Accenture vil være vært for aftensmad.

Tid: 26. september kl. 17.00-20.00
Sted: Bohrsgade 35, 1799 København
Tilmelding: build@itu.dk

Der er plads til 25 deltagere og pladser tildeles som tilmeldinger modtages.

Accenture er en af verdens største professionelle servicevirksomheder. På tværs af sektorer gennemfører Accenture store, komplekse og udfordrende projektleverancer indenfor forretningsområderne Strategy, Consulting, Digital, Technology and Operations.

I afdelingen Health and Public Service er det vores ambition at være førende rådgivere for den offentlige sektor. I de seneste år har vi oplevet en betydelig vækst i antallet af kunder og projekter. Accenture Health & Public Service (H&PS) yder konsulentbistand til bl.a. digitalisering og store IT-transformationsprojekter i offentlige organisationer. H&PS rådgiver bl.a. inden for digitalisering, organisations- og kulturforandring, implementerings- og driftsstrategi samt. H&PS rådgiver primært offentlige kunder fra både regioner, kommuner, ministerier og styrelser.